نرم افزار تحت وب چیست؟

به طور کلی به نرم افزار هایی که برای راه اندازی نیازمند به اینترنت می باشند را نرم افزار تحت وب میگویند. نرم افزار های تحت وب به طور کلی…
فهرست