تولید نرم افزار تحت وب

شرکت طراحان شمال در تولید نرم افزارهای تحت وب با توجه به نیاز های مشتریان مشغول به فعالیت می باشد.

روند تولید و طراحی این نرم افزار ها به شرح زیر است:

  • جمع آوری نیاز های مشتری
  • طراحی نقشه پیاده سازی نرم افزار
  • طراحی اولیه گرافیکی و آماده سازی پیشنمایش به مشتری
  • تولید نسخه آزمایشی
  • تست مشتری و اشکال زدایی
  • بررسی تغییرات و اشکال زدایی تغییرات احتمالی
  • تحویل نهایی و شروع پشتیبانی
فهرست