توضیح مختصر درباره موسسه مهرآرا شمال

موسسه خیریه مهرآرا شمال سازمانی هیات امنایی است که از سال ۱۳۹۲ با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی استان مازندران فعالیت خود را آغاز نموده است.

تیم طراحان شمال مسئولیت طراحی گرافیک،کدنویسی سایت را برعهده داشته است.

فهرست