فصل اول : تعاريف
فصل دوم : هويت
فصل سوم : نحوه ارتباط طرفين با هم
فصل چهارم : تغييرات
فصل پنجم : تحويل خدمات
فصل ششم : امنيت و محرمانگي
فصل هفتم : مرجع قضاوت
فصل هشتم : فعاليتهاي غير مجاز خريدار
فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …
فصل دهم : محتوا
فصل يازدهم : مسئوليت خريدار
فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني
فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه
فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزباني
فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي
فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص
فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)
فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي
فصل نوزدهم : فورس ماژور
فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات
بخشفصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط
فصل بيست و دوم : رويه حفاظت
فصل بيست و سوم : خسارت و رفع مسئوليت
فصل بيست و چهارم : سلب اختيار
فصل اول : تعاريف

١.١ خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.

١.٢ سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني وارتباطي قابل ارائه توسط کارگزار

١.٣ پرتال کاربران : وبگاهي به آدرس http://my.tarahan-shomal.ir که خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويسهاي خود را مشاهده؛ آنها را تمديد نموده يا ارتقا دهد و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رساني است

١.٤ پرتال پشتيباني : وبگاهي به آدرس http://my.tarahan-shomal.ir که کليه مکاتبات الکترونيکي و ايميلهاي خريداران و ساير کاربران با کارگزار در آنجا ثبت و از طريق شماره تيکت قابل پيگيري است

١.٥ تعرفه : فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها ومحدوديتها وقيمتها به نحوي که خريدارکاملا آگاه گردد.

١.٦ Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.

١.٧ Spam Cop : وب سايت شناسائي ومقابله با اسپم Spamcop.net

١.٨ IDC : مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center

١.٩ تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده ويا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و کارگزار

١.١٠ کاربر وب سايت : کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.

١.١١ منابع RAM: ميزان استفاده از حافظ اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدار سرويس دهي مي کنند بر حسب مگابايت وقتي که کاربران آن سايت درحال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

١.١٢ منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدارسرويس دهي مي کنند جهت پردازش درخواست ها واجراي کدهاي ديناميک آن سايت نسبت به کل توان پردازنده سروربه صورت درصد وقتي که کاربران آن سايت در حال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

١.١٣ Diskspace: ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي خريداراعم ازوب سايت ، ايميلها ، پايگاه هاي داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.

١.١٤ Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرورجهت نمايش وعملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتي که اين اطلاعات به منظور سرويس دهي به کاربران آن وب سايت باشد.

١.١٥ Data Transfer: ميزان تجمعي رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت خريداربرحسب مگابايت در ٣٠ روز ماه میلادی . بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهاي زير مثبت باشد :

١. وب سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٨٠ ازطريق telnet

٢. ايميل سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ٢٥ يا ١١٠ازطريقtelnet

٣. ديتابيس سرور: پاسخ دهي سرور روي پورتms sql server وmy sql

١.١٦ Uptime: نسبت ميزان زماني که کليه سرويسهاي سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد، در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويسها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

فصل دوم : هويت

٢. هويت طراحان شمال : طراحان شمال به شماره مجوز فعاليت 27/5424/8-760، با آدرس وبگاه tarahan-shomal.ir  که در اين توافق نامه  کارگزار ناميده مي شود.

٢.١ هويت خريدار : خريدار شخصي حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در پرتال کاربران و در بانک اطلاعات کاربران کارگزار وجود دارد و سرويسهاي خريداري شده تحت حساب وي مديريت مي شود

٢.٣ در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و کارگزار در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتي ومسئوليتي خريدار نخواهد داشت .

٢.٤ براي حفظ حقوق قانوني خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل کپي شناسنامه ،کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي ودرخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات، به کارگزار مي باشند. در صورتيکه کارگزار، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل وتسريع امور، اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي کارگزار محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به کارگزار، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. کارگزار مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران ونمايندگان آنها ندارد.

٢.٥ خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران مي کوشد. کارگزار حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. کارگزار حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.

٢.٦ مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هريک به تنهائي مي باشد.

٢.٧ در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه ويا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات کارگزار ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفين با هم

٣.١ روش ارتباطي مستند کارگزار با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

٣.٢ روش ارتباطي مستند خريدار با کارگزار، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از کارگزار خواهد بود.

٣.٣ استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.

٣.٤ کارگزار مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع کارگزار نرسانده است ندارد.

فصل چهارم : تغييرات

٤.١ تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات کارگزار تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي قابل ارائه کارگزار و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، کارگزار حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند ونسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت کارگزار در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا کارگزار مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت کارگزار کنترل نمايد.

٤.٢ تغييرات تعرفه :

٤.٢.١ در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.

٤.٢.٢ هزينه هاي کارشناسي نيروي فني ويا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد .

٤.٢.٣ ارتقاﺀ سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل ١٠.٠٠٠ تومان مي باشد.

٤.٢.٤ سرويسهاي خريدار تنزل داده نمي شود .

٤.٢.٥ تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد .

٤.٣ تغييرات فني : کارگزار براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد کارگزار موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت کارگزار، پرتال کاربران يا پرتال پشتيباني ويا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، کارگزار امکان اطلاع رساني را از دست بدهد ويا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت ضمناخريدار به کارگزار وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.

٤.٤ تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پرتال کاربران انجام ميگردد.

٤.٤.١ کارگزار در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

٤.٤.٢ کارگزار مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

فصل پنجم : تحويل خدمات

٥.١ نحوه تحويل :

٥.١.١ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل ويا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.

٥.١.٢ خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش کارگزار اعلام نمايد.

٥.١.٣ در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، کارگزار مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.

٥.١.٤ خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.

٥.١.٥ کارگزار مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.

٥.١.٦ سرويسهاي مرتبط با دامنه اي که توسط کارگزار ثبت ويا تمديد نشده اند ونزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.

٥.٢ حداکثر زمان تحويل

٥.٢.١ حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي کارگزار که با عنايت به شرايط عمومي کشور وبا فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است . · سرور اختصاصي ٧ روز کاري · خريد نرم افزار خارجي ٧ روز کاري · ثبت دامنه ٢روز کاري · سرويس ميزباني ٢روز کاري · خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد

٥.٢.٢ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش کارگزار و دريافت رسيد ارسال مي باشد

٥.٢.٣ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از کارگزار ، کارگزار هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

٥.٢.٤ در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي کارگزار کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد.

٥.٣ تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت کارگزار صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

فصل ششم : امنيت و محرمانگي

٦.١ به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه کارگزار تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. کارگزار هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.

٦.٢ کارگزار با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.

٦.٣ کارگزار مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.

٦.٤ کارگزار مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.

٦.٥ کارگزار مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

٦.٦ کارگزار موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

٦.٧ کارگزار تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو کارگزار نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.

٦.٨ در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application کارگزار بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد .

فصل هفتم : مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومي ويا دفتر مديريت شرکت اقدام نموده و رسيد کتبي دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد در صورت عدم حصول نتيجه پس از ١٥روزکاري، خريدار مي تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند .

فصل هشتم : فعاليتهاي غير مجاز خريدار

تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. کارگزار تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. کارگزار حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که کارگزار از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها کارگزار بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين کارگزار در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. کارگزار هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به کارگزار، ساير مشتريان کارگزار و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود : · استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي. · نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد . · ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد · خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد. · استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس وساير سرويسهاي ديگرکارگزار وساير خريداران گردد. · وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا ويا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري · ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني کارگزار مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد. · ارسال ايميل حداکثر .٥ ايميل در ساعت مجاز مي باشد · ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود . · گزارش فني کارگزار و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون کارگزار. · عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد) · در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند . · انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات کارگزار به خريدار و يا ساير خريداران گردد. · استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث. · راه اندازي mail server Open relay. · انجام فعاليت IRC · عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس. · مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي کارگزار حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram, و …

٩.١ کارگزار در تعرفه ي خود و يا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسهاي کارگزار براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است . ليکن موارد زيرنيز بايد در نظر باشند. · حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي معمولی حداکثر ۴۸۰ مگاهرتز · حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي سازمانی حداکثر ۸۰۰ مگاهرتز · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي معمولی ١٥٠ مگا بايت · حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي سازمانی ٢٠٠ مگا بايت · حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه· حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

٩.٢ ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني کارگزار خواهد بود.

٩.٣ کارگزار در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، کارگزار، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار ويا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.

٩.٤ در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، کارگزار حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

فصل دهم : محتوا

١٠.١ سرويسهاي کارگزار مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست( · قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز · استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران · استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران · هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران · اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور · انتشار اکاذيب عليه ديگران · کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود · سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي · فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد · سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي · استفاده از سرويس هاي کارگزار براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل

١٠.٢ مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار ويا متصل به دامنه خريداري شده از کارگزار تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو ويا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.

١٠.٣ در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات وهزينه هاي مادي ومعنوي کلي وجزئي وارد بر کارگزار در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.

١٠.٤ کارگزار برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل يازدهم : مسئوليت خريدار

١١.١ خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط کارگزار و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، کارگزار حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني ودريافت خسارت از خريدار را دارد وخريدار موظف به جبران کليه خسارات وهزينه وارده بر کارگزار مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس ويا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

١١.٢ خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران کارگزار احترام بگذارند. کارگزار حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت

١١.٣ به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي کارگزار خواهد بود.

١١.٤ کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و کارگزار تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.

فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني

١٢.٢ کارگزار تنها مسئوليت سرويس دهي در حوزه خريد را دارد. در خصوص اختلالات و موارد ديگر مانند ارتباط اينترنت خريدار وبرنامه نويسي وب ونرم افزارها ومشکل دامنه اي که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليتي متوجه کارگزار نمي باشد.

١٢.٣ ملاک وجود اختلال در سرويس، گزارش واحد فني ويک سايت Tracer معتبر که بايد توسط کارگزار تائيد شده باشد، است.

١٢.٤ زمان اختلال در سرويس خريدار در صورت درخواست کتبي وي با اعلام مدت اختلال وتائيد واحد فني در صورتي که ميزان تجمعي آن از ابتداي دوره از ٠.٢% کل دوره بيشتر باشد به مدت سرويس افزوده مي گردد .

١٢.٥ ارائه خدمات پشتيباني در کارگزار بر مبناي پرتال پشتيباني و به صورت ٢٤ ساعته وهفت روز هفته مي باشد. ضمنا به درخواستهايي که از طریق تلفن اعلام گردد فقط در ساعات ٩ الی ١٧ در روز های غیر تعطیل رسيدگي مي شود.

١٢.٦ نحوه ارتباط مستند خريدار براي درخواستهاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق پرتال پشتيباني باشدکه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي وهويت خريد مشخص باشد.

١٢.٧ عدم رضايت از خدمات بخش پشتيباني و فني مي بايست به سرعت (ظرف دو روز کاری) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيباني اعلام گردد.

١٢.٨ سرويس ها و رويه عمومي کارگزار بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح کارگزار تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسي لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد.

١٢.٩ کارگزار مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس خريداري شده با نياز مشتري ندارد.

١٢.١٠ کارگزار نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارهائي را که مورد تائيد بخش فني نمي باشد مسووليتي ندارد.

١٢.١١ ميزان مسئوليت کارگزار در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود.

١٢.١٢ حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢٤ ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه

١٣.١ تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد ، ممکن است داراي جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادي باشد که اين جريمه مطابق با قوانين ICANN و ثبت کننده اصلي وضوابط کارگزار اخذ مي گردد.

١٣.٢ تاريخ مستند براي مدت ثبت دامنه،whois هاي بين المللي مي باشد.( در خصوص دامنه هاي ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

١٣.٣ اگر در سفارش خريدار، دامنه اي باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگري ثبت گردد و يا انتقال دامنه اي به کارگزار باشد که به هر دليل انجام نگردد، کارگزار تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پرتال کاربران مي باشد.

١٣.٤ در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنلي خارج از کارگزار از طريق پرتال کاربران کارگزار حق ممانعت از تکميل مراحل انتقال را ندارد

١٣.٥ از آنجا که کارگزار ثبت وتمديد دامنه وانتقال براي خريدار را به صورت واسط انجام مي دهد عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللي ويا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ويا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتي را متوجه کارگزار نخواهد کرد.

١٣.٦ خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتي دامنه براي خود تحقيق لازم را به عمل آورده وکارگزار در صورت ادعاي شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد کارگزار و مراجع ذيصلاح ايراني وبين المللي آن دامنه را مسدود نموده و به راي مراجع ويا قوانين بين المللي عمل مي نمايد.

١٣.٧ در ثبت دامنه های “.بازار” دامنه هایی که دارای Variant های گوناگون ( حالت های نوشتاری مختلف با حروف فارسی و یا عربی) باشند و یکی از حالت های نوشتاری آن توسط شخصی ثبت گردد سایر حالت های نوشتاری فقط و فقط برای آن شخص قابل ثبت می باشد و ثبت حالت های دیگر علی رغم آزاد بودن دامنه برای شخص یا اشخاص دیگر مجاز و امکان پذیر نخواهد بود.

١٣.٨ حداقل طول هر دامین باید ٣ حرف باشد. دامنه‌های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.

١٣.٩ استفاده از _ (خط زیر) یا فاصله یا نیم فاصله یا نقطه یا کاما در نام دامنه ممکن نیست.

١٣.١٠ ثبت برخی اسامی واحدهای اداری کشور منحصراً در اختیار واحدهای ذیربط است. نام کشور (به هر صورت)، نام استان‌ها، فرمانداری، شهرستان‌ها و شهرها از این جمله‌اند.

١٣.١١ ثبت اسامی آثار طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و ملی، اسامی مذهبی و اسامی مشاهیر در اختیار واحدهای ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مگر آنکه آن وزارتخانه مجوز کتبی برای غیر صادر کند.

١٣.١٢ ثبت دامنه‌های ac.ir, sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و مؤسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه میسر خواهد بود. ضمناً ac.ir تنها برای مؤسسات آموزشی دارای مجوز دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت می‌شود.

١٣.١٣ ثبت دامنه‌های gov.ir, org.ir تنها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.

١٣.١٤ ثبت دامنه‌های net.ir تنها برای کارگزار‌های ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است.

١٣.١٥ دامنه‎هاي co.ir تنها براي کارگزارهاي ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمي ثبت کارگزار امکان‎پذير است.

١٣.١٦ دامنه‌های رزرو شده مانند web.co – web.net و … قابل ثبت نیستند.

١٣.١٧ قیمت‌های فوق قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد کارگزار اصلی ثبت‌کننده برای دامین های خاص هزینه‌های بالاتری را پیشنهاد می‌کند که امکان ثبت با قیمت‌های معمولی وجود نخواهد داشت. در این صورت مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو می‌شود.

١٣.١٨ تأیید نهایی ثبت دامنه در برخی موارد ممکن است حداکثر تا ٤٨ ساعت زمان ببرد.

١٣.١٩ دامنه های فارسی دامنه هایی هستند که نام آن ها با حروف فارسی درج می شود؛ مثل «هاست.com».

١٣.٢٠ امکان ثبت دامنه های فارسی با پسوند ir وجود ندارد. همچنین استفاده از فاصله یا نیم فاصله در زمان ثبت دامنه فارسی مجاز نمی باشد.

١٣.٢١ برای راه‌اندازی وب‌سایت و یا ایجاد ایمیل اختصاصی با برند تجاری؛ شما بایست نام دامین مناسبی را ابتدا به ثبت رسانده و برای آن خدمات هاستینگ (میزبانی وب) نیز سفارش دهید. نام دامین تنها آدرس سایت و برند شماست و خدمات هاستینگ جهت راه‌اندازی وب‌سایت و ایمیل الزامی است.

١٣.٢٢ در دامنه های فارسی (IDN)نام دامنه تنها می تواند شامل اعداد و حروف فارسی و علامت – (خط تیره یا منها) باشد.

١٣.٢٣ در دامنه های فارسی می توانید از حروف «ء، ئ، ؤ، أ، آ، ة» نیز در نام دامنه استفاده کنید.

١٣.٢٤ در دامنه های فارسی استفاده از علامتهایی مانند تنوین، تشدید، سکون، فتحه، کسره و ضمه در نام دامنه مجاز نیست.

١٣.٢٥ استفاده از حروف لاتین در نام دامنه های فارسی مجاز نیست.

١٣.٢٦ نام دامنه های فارسی نمی توانند با عدد آغاز یا به عدد ختم شوند. همچنین دامنه های فارسی نمی توانند تنها از عدد تشکیل شده باشند.

١٣.٢٧ طول نام دامنه های فارسی می تواند تا ٣٠ کاراکتر باشد.

١٣.٢٨ شرایط و قوانین ثبت دامنه ملی : ثبت دامنه های ملی منوط به مطالعه و پذیرش موافقتنامه ثبت دامنه مرکز ثبت دامنه کشوری ایران در آدرس https://www.nic.ir/Domain_Register_Policy توسط خریدار می باشد.

فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزباني

١٤.١ کارگزار مسئوليتي در قبال تحويل داده هاي موجود در فضاي ميزباني وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

١٤.٢ کارگزار مسئوليتي نسبت به بارگذاري اطلاعات (Upload) در فضاي ميزباني خريدار ويا download اطلاعات وي به صورت رايگان ندارد.

١٤.٣ کارگزار مسئوليتي نسبت به نصب نرم افزار براي خريدار به صورت رايگان ندارد.

١٤.٤ کارگزار تلاش خود را جهت راهنمايي خريدار در مسائل فني مي کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته وکارگزار مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي

١٥.١ کارگزار مسئوليتي در قبال پشتيباني فني سرور اختصاصي به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

١٥.٢ کارگزار تنها در صورت بروز مشکلاتي که موجب عدم دسترسي به سرور از راه دور مي گردد مسئول پشتيباني فني سرور بوده و البته در صورتي که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خريدار باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي IDC از خريدار اخذ خواهد شد

١٥.٣ مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصي، کارگزار مي باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقي براي خريدار نمي گردد

١٥.٤ در صورت بروز مشکل سخت افزاري که موجب عدم دسترسي به سرور شود خريدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتيباني کارگزار بوده و کارگزار پس از اطلاع موظف به تعويض سخت افزار معيوب به صورت رايگان مي باشد.

فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص

١٦.١ خريدار موظف است سرويسهايي که نزد کارگزار تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط کارگزار، حداکثر ٧روزتقويمي پس از زمان انقضا ﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ويا واحد شکايات ارسال نمايد.

١٦.٢ توافقات خاص تنها به صورت کتبي وبا مهرو امضاﺀ مجاز کارگزار معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .

١٦.٣ خريدار موظف است تحويل ، تطابق واجراي صحيح سرويس خريداري شده را کنترل نمايد.

١٦.٤ کارگزار هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

١٦.٥ مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار مي باشد ليکن کارگزار، انقضاء سرويسهاي خريدار را از …. ماه قبل از طريق پست الکترونيک به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي خريدار به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي کارگزار ايجاد نخواهد کرد.

١٦.٦ وضعيت اعتبار، فهرست سرويسها و پرداختهاي خريدار در حساب کاربري وي در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.

١٦.٧ مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات کارگزار، بررسي جرائم واعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.

١٦.٨ امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه هاي پيش بيني شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طي مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربري خريدار واريز نمي شود.

فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)

١٧.١ به طور کلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود خريداران بوده و همه خريداران مي بايست پشتيبان کليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي کارگزار نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و کارگزار در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

١٧.٢ مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس هاي سرورهاي اختصاصي صرفا به عهده خود خريدار مي باشد و کارگزار در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد

١٧.٣ کارگزار جهت امنيت بيشتر، از کليه فايلهاي خريداران ( به جز سرویس میزبانی فایل) بصورت هفتگی و ماهیانه نسخه پشتيبان تهيه مي کند. اين نسخه پشتيبان حداقل تا ١ ماه و حداکثر تا ٣ ماه پس از منقضی شدن سرویس کاربر نگهداري خواهد شد.

١٧.٤ تمام نسخه هاي پشتيبان بر روي محلي خارج از دسترسي خريدار نگهداري مي شود

١٧.٥ کارگزار تعهدي نسبت به ارائه رايگان داده هاي موجود در آرشيوهاي خود به خريدار ندارد.

١٧.٦ کارگزار هيچگونه مسئوليتي در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.

١٧.٧ سرویس های میزبانی فایل به علت حجم بالای ارائه شده امکان بک آپ گیری ندارند.

فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي

١٨.١ نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومي خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.

١٨.٢ خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابهاي اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرايطي که کارگزار درراستاي مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وي نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهاي اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد کارگزار حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداري که قسمتي از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر کارگزار وهزينه سرويس را از آن کسر نمايد.

١٨.٣ به دليل محدوديت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فيش بانکي و يا حواله اي که براي افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا ٦ ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت.

١٨.٤ کارگزار، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه هاي خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويسها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوي کارگزار توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد لازم به ذکر است مدت قطعي سرويس ناشي ازعدم پرداخت مطالبات کارگزار به مدت سرويس دهي افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار ميباشد.

١٨.٥ در صورتيکه کارگزار تشخيص دهد هر يک از سرويسها و يا کالاي خريداري شده يک خريدار درزمان تحويل، با حجم بيشتر و يا باامکانات بهتر ويا زمان طولاني تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباري مي باشد و کارگزار حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي خريدار خواهد داشت.

١٨.٦ کارگزار براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهي به خريداران خود در بازه هاي مختلف زماني اقدام به انتشار و توزيع بنهاي خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که کارگزار در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بنها دربازه هاي تخفيف و ايام خاص مختار مي باشد.

١٨.٧ براي خريد يک سرويس ميزباني و يا يک بسته نرم افزاري امکان پذيرش بيش از يک بن وجود ندارد.

١٨.٨ هيچ يک از کمک هزينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديل به ارزش ريالي و کسر از فاکتور نمي باشد.

١٨.٩ بازگشت پول : این گارانتی صرفا به مشتریانی تعلق خواهد گرفت که مشکل اعلام شده توسط ایشان مربوط به سرویس دهنده بوده و توسط پشتیبانی قابل حل نباشد تعلق خواهد گرفت .

١٨.٩.١ کليه سرويس هاي کارگزار به استثناي سرويس هاي اعلام شده در زير داراي ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت مي باشند . (محدودیت زمانی گارانتی بازگشت پول وجود نداشته و در طی زمان سرویس دهی موجود و معتبر است ) سرويس هايي که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از: ثبت انواع دامنه سرور مجازی ١ ماهه لایسنس و نرم افزار های خریداری شده آی پی های اختصاصی گواهی های SSL طراحی

١٨.٩.٤ برگشت پول با درخواست کتبي مالک تنها با حضور وي يا نماينده قانوني او در محل کارگزار يا از طريق اعلام يک شماره کارت توسط خريدار و واريز اينترنتي به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي انجام خواهد شد .

١٨.١٠ بدهي ها :

١٨.١٠.١ کارگزار با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که خريدار براي آن بدهکار است و يا ساير سرويسها و خريدهاي قبلي خريدار را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر کارگزار) کسر نمايد

١٨.١١ جرائم :

١٨.١١.١ کارگزار حق دريافت هزينه براي تاخير مشتري در تمديد به موقع سرويسهاي دامنه ميزباني و امثالهم را خواهد داشت.

١٨.١١.٢ کارگزار حق دريافت هزينه فني جهت رفع مسدودي يک سرويس را خواهد داشت.

١٨.١٢ مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده فاکتور و صورت حساب ها نیز ١ ماه از تاریخ صدور خواهد بود .

فصل نوزدهم : فورس ماژور

کارگزار هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي،قطعی اینترنت، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي کارگزار تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد. تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات

تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين کارگزار مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

بخشفصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط

با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت کارگزار، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط کارگزار را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.

فصل بيست و دوم : رويه حفاظت

کارگزار درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.

فصل بيست و سوم : خسارت و رفع مسئوليت

٢٣.١ خدمات کارگزار به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و … ارائه نمي شود. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويسهاي کارگزار که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. کارگزار هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. کارگزار تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

٢٣.٢ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و کارگزار هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت

فصل بيست و چهارم : سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از ضوابط و مواد توافقنامه کارگزار نسبت به خريدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي مواد توافقنامه از کارگزار نمي باشد.

فهرست