نرم افزار تحت وب چیست؟

به طور کلی به نرم افزار هایی که برای راه اندازی نیازمند به اینترنت می باشند را نرم افزار تحت وب میگویند. نرم افزار های تحت وب به طور کلی در بسیاری از ادارات، سازمان ها و یا کسب و کار های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

فهرست